Våra tjänster  

Vi erbjuder en stor mängd tjänster med garanterat mätbara resultat och en positiv effekt på miljön!   


 

Vi ordnar den bästa lösningen för Ert företag.

Vi levererar och fyller på enligt överenskommelse.

Vi destruerar via Sysav Kemi AB, med dokumentation enligt Avfallsförordningen (2011:927)


 

Bra länkar


 

Miljöbalken

Avfallsförordningen

EU:s ramdirektiv för vatten


 

Kontakta oss gärna för mer information!